CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI CONFORMITATE

Pentru produsele comercializate de SC TRANS. ABS IMPEX SRL, altele decât acumulatorii auto

Declarație de conformitate

Noi firma SC TRANS. ABS IMPEX SRL, cu sediul în Sâncrăieni Nr. 580, Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului J19/150/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsele care fac obiectul prezentului certificat de garanție nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu declarațiile de conformitate valabile ale producătorului. Piesele de schimb comercializate sunt conforme și interschimbabile cu sistemele originale care echipează autovehiculul. Produsele care prezintă în perioada de garanție defecte de material sau de fabricație vor fi înlocuite gratuit cu altele noi.

Acordare garanție

SC TRANS.ABS IMPEX SRL acordă garanție pentru piesele, ansamblele și subansamblele comercializate pe teritoriul României, în conformitate cu Legea 449/2003, OG 21/1992 cu modificările ulterioare și cu Legea 296/2004. Termenul de garanție este de 24 luni pentru produse noi și 12 luni pentru produse recondiționate, de la data cumpărării.Reclamațiile cu privire la neconcordanța dintre marfă și factură se acceptă în decurs de 1 oră din momentul recepției mărfii. Returul de marfă se admite numai cu anunțarea prealabilă a firmei noastre. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile produselor, în funcție de prețul extern sau fluctuația cursului valutar.

Orice reclamație de garanție se primește în scris și i se va răspunde în termen de max. 10 zile de la data înregistrării. În cazul în care deficiența nu poate fi constatată în cadrul firmei noastre și este necesară efectuarea unei expertize de către firma producătoare, ne rezervăm dreptul de a remedia reclamația la data primirii rezultatului din partea producătorului.

Condiții acordare garanție:

Reperele trebuie să fie repere comercializate de către SC TRANS.ABS IMPEX SRL, în ambalaj original, în stare bună, cu eticheta codului lizibilă, fără adaptări, lovituri, modificări, suduri etc. La repere specifice prezența codului pe piesă este obligatorie (injectoare, părți componente etc.). La repere specifice sigilul trebuie să fie intact.

Piesele sosite la garanție trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

Prezentul certificat de garanție completat și ștampilat pe verso • Factura de achiziție, chitanță/bon fiscal cu menționarea codului reperului solicitat la garanție • Dovada montării piesei, potrivit tipului de autovehicul (deviz și factură) • Mențiunea autorizației RAR a unității service • Dovada constatatoare a defecțiunii întocmită de service-ul care a analizat cazul • Buletin de încercări, expertiză tehnică, cu date privitoare la constatarea defecțiunii • Copie la: CIV, certificat de înmatriculare, anexă cu valabilitatea ITP • Aviz de însoțire marfă emis de către client, semnat și ștampilat • Cererile de garanție la produsele Bosch vor fi însoțite de certificatul de garanție tip Bosch completat și ștampilat.

Garanția nu acoperă următoarele:

• Piesele ieșite din termenul de garanție • Uzura normală a pieselor care intră în fluxul normal de întreținere al autovehiculului conform normelor producătorului auto • Piesele a căror durată de viață depinde de timpul de utilizare al autovehiculului • Deteriorări cauzate de: utilizarea anormală, depășire masă maximă autorizată pe axe, întreținere proastă, neglijență, lipsă de experiență a șoferului, proces transport-manipulare-depozitare defectuos • Defecțiuni datorate abaterilor unghiulare ale ansamblului de direcție, funcționării neconforme a sistemului de suspensie, frânare, climatizare, electric, electronic etc. • Utilizarea piesei pentru alte aplicații decât cele indicate în catalogul producătorului • Piesele identificate greșit datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate • Piesele montate greșit sau împreună cu elemente conexe uzate, defecte sau modificate • Montarea neautorizată de accesorii și/sau echipamente, altele decât cele recomandate de producătorul autovehiculului • Deteriorări datorate unor avarii apărute în cazul unui accident de circulație sau provocate de o montare defectuoasă, contrar normativelor producătorului • Deteriorări produse de factori externi, atmosferici, de altă natură (șocuri electrice, termice, mecanice) sau apărute în urma contactului cu diverse chimice corozive • Autovehiculul pe care au fost montate piesele a fost folosit în alte scopuri decât cele prevăzute de constructor sau a fost utilizat în condiții necorespunzătoare (competiții sportive, raliuri, taximetrie, tractări etc.) • Piesele deteriorate care nu au fost montate de către un service autorizat RAR pentru operațiuni specifice montării pieselor respective sau la a căror montare nu au fost utilizate scule sau dispozitive adecvate • Nerespectarea intervalului de inspecții tehnice periodice (ITP), precum și a intervalelor regulate de revizii tehnice conform caietului de service al autovehiculului • Omiterea operațiunilor de verificare, reglare, etalonare la terminarea reparațiilor, conform Ordin MTCT nr. 2131/2005, precum și a celor impuse de fabricantul produsului și/sau constructorul autovehiculului • Piesele montate pe autovehicule neînmatriculate sau cu ITP expirat înainte de apariția cazului de garanție

Condiții de acceptare retur marfă:

• Conform contractului cadru de vânzare-cumpărare SC TRANS. ABS IMPEX SRL • Reperele trebuie să fie comercializate de către SC TRANS.ABS IMPEX SRL • Ambalaj original, în stare bună, cu eticheta codului lizibilă • Reperele trebuie să fie noi, fără urme de montaj, adaptări, lovituri, modificări etc. • Piesele returnate nu fac parte din oferte speciale la care este precizat clar acest aspect • La reperele specifice (ulei, antigel, soluție parbriz, aditivi etc.) sigilul ambalajului trebuie să fie intact • Pachetele promoționale se returnează complete, conform ofertei (de ex. set plăcuțe frână + tricou) • Reperele sosite la retur trebuie să fi fost achiziționate cu max. 14 zile înainte • Piesele la schimb se returnează în ambalajul original al piesei noi achiziționate de la SC TRANS. ABS IMPEX SRL, în termen de 30 zile de la data achiziției • Nu se acceptă retur fără acest ambalaj

Piesele sosite la retur trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

tabel retur tip SC TRANS. ABS IMPEX SRL completat, semnat și ștampilat de către clientaviz de însoțire marfă emis de către client, semnat și ștampilatprezența cumpărătorului

aviz de însoțire marfă emis de către client, semnat și ștampilat